ارسالی: دارابی
پنجشنبه 14 فروردین 93 17:43

هنگام خشم و شهوت داغ می شوی زیرا خلقت شیطان از آتش است.
اندیشه های مشترک

سلام علیکم
شیطان همیشه منتظر فرصت است که انسان را وسوسه کند تا به گناه بیافتد به خصوص در این دو موقعیت؛ چون در این دو موقعیت انسان بیشتر از روی هوای نفس تصمیم گیری می کند تا از روی عقل به همین خاطر شیطان در این دو موقعیت بیشتر به انسان نزدیک می شود و گرم شدن بدن در جمله بالا تمثیلی برای نزدیک شدن شیطان به انسان است.

سلام علیکم
متن فوق نقدی را به همراه نداشته است! می توانستی این پرسش را مطرح کنی که آیا داغ شدن بدن هنگام خشم و شهوت حلال هم امکان پذیر است؟ اگر جواب مثبت است این داغی چه علتی دارد؟ شیطان که در امور حلال وسوسه ای ندارد! 
نوع مطلب : خونسردی، خشم و نفرت، عفت، گناه، 
برچسب ها : شیطان، وسوسه، فرصت، هوای نفس، شهوت حلال، گناه، داغ،
لینک های مرتبط :
ارسالی: مونا
پنجشنبه 18 مهر 92 14:17

آنها که خشمشان را فریاد می کشند کینه بر دل نمیگیرند
 اندیشه های مشترک

سلام علیکم
اینجا دقیقا منظور از خشم چیست؟ غالبا برای ما مردم عادی یک انفعال و حرکت بدون تعقل است. به نظرم کسی که بر اثر انفعال خشم خود را بروز دهد یا به عبارت دیگر فریاد می کشد برای او رفع کینه نمی کند.
اما خشمی که از روی تعقل صورت بگیرد (من منظورم از تعقل خشمی است که به خاطر خدا وند و ضایع شدن حق ایجاد می شود) در این نوع خشم هم که عقل دخیل است اگر کینه ای نسبت به ظالم ایجاد شده باشد این کینه چه با بروز خشم چه با عدم بروز آن از بین نخواهد رفت.
من فکر می کنم که فریاد کردن خشم زمانی تعریف شده است که حقی از خداوند در حال ضایع شدن است. که حق مظلوم هم از همین دست می باشد.

جمله فوق که ترجمه آزاد حدیثی از امام علی علیه السلام است، نگاه به موضوع خشم ندارد و تنها نگاهش به ابراز خشم است.
اصولا ابراز هر حسی در فروکش شدن آن مؤثر است. انسانهایی که بیشتر دورنی هستند و کمتر اهل بروز می باشند، دارای حسهای قوی می باشند.
خشم یکی از همین حسهاست. زنان خشم خود را زودتر از مردان بروز می دهند و به همین خاطر زنان کمتر کینه توز می باشند و بیشتر این مردان هستند که از این مسئله رنج می برند.
اما از نگاهی دیگر فردی که می خواهد عاقلانه به مسئله بروز خشم برخورد کند، متناسب با هدفی که دارد این بروز را مدیریت می کند. ممکن است در جایی ابراز خشم کند و حال آن که اصلا خشمگین نباشد و یا لبخند زند در حالی که از درون بشدت ملتهب است!نوع مطلب : خونسردی، خشم و نفرت، 
برچسب ها : خشم، کینه توزی، حدیث امام علی علیه السلام،
لینک های مرتبط :
ارسالی: نوبهار
سه شنبه 22 مرداد 92 02:42

عالی ترین سلاح برای غلبه بر دشمن خونسردی است
(نهرو)

به طور مثال: دشمنی،تلاش اش این است کاری کند تا طرف مورد خصومتش را به سختی بیاندازد و او را ناراحت کند، و هرگاه او را ناراحت می بیند خوشحال می شودلذا هر کاری که بیشتر نتیجه دهد بر شدت آن می افزاید تا طرفش را در نهایت ذلیل و تسلیم ببیند، اما اگر فرد در مقابل فشارها مقاوم و خونسرد و عادی باشد دشمنش را تسلیم خواهد کرد. پس در اینجا فرد مورد خصومت باید بداند که با بروز ناراحتی، دشمن را خوشحال و بر ادامه فشارها امیدوار خواهد کرد و پیروزی در صبر و مقاومت است اما این فهم حاصل نمی شود مگر اینکه بر خود مسلط و به تعبیری خونسرد باشد.به طور کلی ایجاد تصمیم های درست و حق، مستلزم درونی آرام ومسلط بر هوا است.و این آرامش در چگونگی عمل در برابر دشمن نیز موثر خواهد بود.

البته بروز ناراحتی و خشم، گاهی لازم است تا دسمنان را به هراس اندازد! اصولا تفکرات نهرو بر گرفته از مکتب بودایی است که جنگ نرم با دشمن را توصیه می کند! و این کلیتی نیست که اسلام با آن موافق باشد!
مگر این که خونسردی را آرامش درونی معنی کنیم نه آرامش رفتاری! که البته باید دید خونسردی در متن فوق دقیقا ترجمه چه واژه ای است!

نوع مطلب : خونسردی، خشم و نفرت، 
برچسب ها : جنگ نرم و بودائیان، نرمش و خشم در مقابله با دشمن، خونسردی درونی و رفتاری، نهرو،
لینک های مرتبط : بانک سخنان بزرگان،
چهارشنبه 23 مرداد 1392
ارسالی: مونا
یکشنبه 6 مرداد 92 16:23

هیچ‌گاه با نفرت نمی‌توان نفرت را زدود؛ نفرت، با عشق زدوده می‌شود؛ این، قانونی برگشت‌ناپذیر است.
(بودا)

اصولا نفرت چیز خوبی نیست مگر در مورد کسانی که باعث و بانی تمام پلیدی های عالم در جهان هستند که ما به صراحت آن ها را در دعاهایمان نفرین و لعنن می نماییم.
اما من نمی دانم در واقعیت این لعن و نفرین زاییده شده از حس نفرت در قلب ماست؟
من به شخصه چنین حسی را دارم. (احساس نفرت).
در اینجا قانونی مطرح شده که با عشق می توان نفرت را زدود.
به نظر من این جمله حکایت از عدم ظلم ستیزی دارد.
شاهد اندیشه هایی هستیم که اگر احتمال آن را بدهند که بینشی یا مردمی منافع آن ها را مخدوش می کنند با نفرت، شروع به سیاه نمایی علیه آن ها نموده و کمر به نابودی آن ها می بندند.(اراضی اشغالی)
خب در اینجا زبان سخن، عشق و به عبارت دیگر آنچه از این جمله بر می آید(مدارا) نیست.
ادیان یا ایدئولوژی های ساختگی چون بودیسم و یا ادیانی که کتاب آن ها به تحریف شده است مانند آموزه های حضرت مسیح برای آن که درجهت اهداف امپریالیسم حرکت نمایند می بایست مردم را به مدارا با ظلم چیزی که تعبیر به عشق می شود دعوت کند.

این قانونی که به بودا نسبت داده شده است مخالف قانون طبیعت است زیرا تا نفرت نباشد عشق معنی پیدا نمی کند همچنان که تا مفهوم سیری نباشد گشنگی معنی ندارد و همچنین همه مفاهمی متضاد که تعرف الاشیاء باضدادها!
شاید بگویند که انسان نفرت دارد ولی باید آن را از بین برد!
این هم حرف غلطی است خداوند در انسان احساسی را نگذاشته است که بعد به او بگوید آن را از بین ببر! بلکه به او گفته می شود ان را کنترل کن! نفرت باید کنترل شود همانطور که عشق باید کنترل شود!
اما این که نفرت با عشق زدوده می شود از آن حرفهای زیبای بی مغز است زیرا مگر ممکن است کسی که از کسی نفرت دارد به او گفته شود به او عشق بورز مگر احساس انسان کلید دارد که هر وقت خواستند کلیدش را بزنن حسی جای حس دیگر را بگیرد!
بله این سخن را می توان گفت که وقتی انسانی که دارای نیت درستی و حق را می پذیرد ولی بخاطر وسائس شیطان گاهی تمردهایی از حق دارد نباید از او نفرت داشت بلکه باید از کارش تبری جست!
ولی کسی که همه وجودش را تاریکی گرفته است و خود منشأ گمراهی گشته است - همانطور که شما هم به آن اشاره نمودی - باید نه تنها از کارش که از خودش هم باید تبری جست و در نتیجه به همه حرفها و کاریشان باید سوء ظن داشت و این یعنی نفرت!
توضیح دیگر این که نفرت داشتن لزوما به معنای برخورد خشن با کسی که منفور است نیست! برخورد با هر کسی طبق عقل و محاسبات صورت می گیرد نه طبق احساس. نرفت یک مقوله احساسی است به همین خاطر است که جمله منسوب به بودا نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد.
همین بودائیهایی که دم از عشق می زنند خوب عشقشان را به مسلمانان میانمار نشان دادند؟!!!!
همین مسیحیانی که می گویند اگر به یک طرف صورتت زدند طرف دیگر صورتت را آماده کن در جنگهای صلیبی خوب عشقشان را به مسلمانان نشان دادند.
اصلا در کجای دنیا و کدام فرقه مذهبی و یا فرقه های نژادی و غیره توانسته است از خوی طبیعی خود دست بردارد؟
همین رفتارها دلیل بر این است که سخن منسوب به بودا بیشتر یک شعر پر از وهم است تا یک سخن حکیمانه! مثل شعرهایی که سازمانهای بین الملل از حقوق انسانها و حقوق بشر می زنند!!!

نوع مطلب : خونسردی، خشم و نفرت، 
برچسب ها : رابطه نفرت و عشق، احساسهای متضاد طبیعی، بودائیها و مسلمانان میانمار، جنگهای صلیبی، لزوم کنترل احساسات بجای از بین بردن انها، بودا،
لینک های مرتبط : بانک سخنان بزرگان،

درباره وبلاگ


سلام علیکم
در این وبلاگ سعی ما بر این است که ...
جملات زیبای منسوب به شخصیتهای علمی را به بررسی بنشینم!
آنها را نقادی کنیم و سره را از ناسره باز شناسیم!
شاید بعضی جملات فقط زیبایند ولی استحکام نداشته باشند!
شما دوست عزیز ما را در این مهم، یاری خواهی نمود.
پیشاپیش از همکاری شما متشکرم!

مدیر وبلاگ : سید علی روح بخش
موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

تماس با ما

Powered by WebGozar

برای دانلود کلیک کنید
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو